หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
test
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download program
 
 
   
 

     
 


ชื่อ : นายแผน ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศชื่อ : นายสมพล แสงทอง
ตำแหน่ง : ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศชื่อ : นายสมชาย กล่อมสกุล
ตำแหน่ง : เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศชื่อ : นายอุดม ชลประเวศ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1ชื่อ : นายแผน ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1ชื่อ : นายสมชาย กล่อมสกุล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2ชื่อ : นายสมศักดิ์ เสือโรจน์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2ชื่อ : นายกอบชัย กล่ำเพชร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3ชื่อ : นายประยุทธ อ้นพร้อม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3ชื่อ : นายชลอ แป้นถึง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4ชื่อ : นายประเสริฐ ทองอ่วม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4ชื่อ : นางพรภัส สุดใจ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5ชื่อ : นายฉลอง ส้มดี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5[1] 2
 
     
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd